“Açık Uçlu Soru Hazırlama Kursu 1” Raporu

24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Erzurum Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen ve 80 katılımcının yer aldığı kursta katılımcılara ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) uygulaması ve soru yazma üzerine eğitimler verilmiş, daha sonra uygulamalı olarak soru yazma çalışmaları yürütülmüştür.

İki yılda bir düzenli olarak uygulanması planlanan ABİDE için madde havuzu oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak 2018 ABİDE uygulamasında yer alacak soruların yazılması için soru yazma çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Katılımcıların büyük bir kısmı ABİDE’nin belli aşamalarında görev almalarına rağmen ABİDE ile ilgili çalışmaya ilk kez katılan katılımcıların da olduğu dikkate alınarak katılımcılara öncelikle ABİDE ile ilgili bir bilgilendirme yapılmıştır. Sonra çoktan seçmeli ve açık uçlu soru yazma üzerine katılımcılara eğitim verilmiştir.

Katılımcılar üç ayrı komisyona (Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri) ayrıldıktan sonra, katılımcılara daha önce hazırlanmış olan ABİDE 2018 değerlendirme çerçevesi sunulmuştur. Değerlendirme çerçevesi temel alınarak gerçekleştirilen uygulamalı soru yazma çalışmaları sonucunda katılımcılar zaman zaman grup arkadaşlarıyla yazdıkları soruları paylaşmışlardır.

Yapılan çalışma sonucunda her bir alandan (Türkçe, matematik ve fen bilimleri) 250-300’er civarı soru üretilmiştir. Düzenlenecek ikinci soru hazırlama çalışması ile daha geniş bir madde havuzuna ulaşılması planlanmaktadır. Geliştirilen maddeler, daha küçük gruplarla ve alan eğitimcileri ile ölçme-değerlendirme uzmanlarının katılımı ile redaksiyona tabi tutulacak ve uygulamaya hazır hale getirilecektir.


 
  •   Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA
  •   (0312) 497 40 00
  •   (0312) 497 40 39

Proje Hakkında

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.


Devamı