25-29 Eylül 2017 e-ABİDE Soru Hazırlama ve Değerlendirme Çalıştayı

25-29 Eylül 2017 tarihlerinde önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan e-ABİDE uygulaması için 62 katılımcının yer aldığı soru hazırlama ve değerlendirme çalıştayı düzenlenmiştir.

Daha önce çoktan seçmeli ve açık uçlu soru yazma eğitimi alan öğretmenlerin katıldığı çalıştayda, katılımcılara öncelikle yenilikçi (etkileşimli) maddelerle ilgili sunu yapılmış ve örnek maddeler katılımcılarla paylaşılmıştır. Daha sonra komisyonlar biçiminde (Türkçe, matematik ve fen bilimleri) soru yazma çalışmaları yürütülmüştür. Yazılan sorular, Genel Müdürlüğümüzden ölçme ve değerlendirme uzmanları ve katılımcıların görüşleri ile değerlendirilmiş ve eş zamanlı olarak redaksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yazılan soruların e-ABİDE uygulamasında kullanıma hazır olduğu değerlendirilmekte olup, yazılım çalışmalarının tamamlanmasıyla e-ABİDE pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


 
  •   Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA
  •   (0312) 497 40 00
  •   (0312) 497 40 39

Proje Hakkında

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.


Devamı