Slide1 background

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Semineri

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı ile Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 16 - 20 Kasım 2015’te Antalya’da “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Semineri” gerçekleştirilmiştir.

Değerlendiricilerin Eğitimi Çalışması

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi’nin “Değerlendiricilerin Eğitimi Çalışması” 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında UNICEF’in teknik ve mali desteği ile Nevşehir’de yapılmıştır.


 

ABİDE Değerlendirme Yazılımı

Platformdan Bağımsız Tasarım

Web tabanlı uygulamaların birçok alanda yaygınlaşması ile birlikte bu uygulamaların görüntüleneceği internet tarayıcısı programların sayısı da oldukça artmıştır. Her ne kadar benzer özellikler barındırsalar da bu programların desteklediği teknolojiler farklılık gösterebilmekte, dolayısıyla hazırlanacak yazılımların görüntülenmesinde farklı sonuçlar alınabilmektedir. Geliştirdiğimiz yazılımın, kullanımı en yaygın olan internet tarayıcısı programlarda test edilerek sorunsuz bir görünüm ve kararlılıkta çalışması sağlanmıştır.
 • Masaüstü Bilgisayar
 • Dizüstü Bilgisayar
 • Tablet Bilgisayar
 • Akıllı Telefonlar

Kendi Özkaynaklarımızla Geliştirilen Yazılım

İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere Özgün Olarak bünyemizdeki personel tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yazılımımız aşağıdaki ilkelere bağlı kalınarak geliştirilmiştir;
 • Güvenlik
 • Modüler Yapı
 • Okunabilir Kod Yapısı
 • Katmanlı Mimari
 • Risk Analizi

Kullanıcı Dostu Tasarım

Kullanıcılar iyi tasarlanmış ve kolay kullanabildikleri sistemlere karşı pozitif bir tutum sergilemekte ve daha fazla güvenmektedir. Bu amaçla yazılımımızın tasarım ve geliştirme aşamaları aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirilmiştir;
 • Kullanım ve Öğrenim Kolaylığı
 • Kullanıcıların Bilişsel Özellikleri İle Uyumluluk
 • Verimlilik
 • İşlevsellik
 • Etkinlik
 • Memnuniyet


ABİDE ile Açık Uçlu Sorular

Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Yorum Yapma

     Bilindiği üzere eğitim sistemimizde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin cevapları kendilerinin oluşturmasına olanak vermez. Bu tür sorularda seçenekler vardır ve öğrencilerden seçenekler arasında tercih yapmaları beklenir. Bu nedenle bu tür sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi zordur. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek için açık uçlu soruların kullanımı daha uygundur. Çünkü açık uçlu sorular öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı vermektedir.

     ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır. Projenin Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.
ABİDE Projesinin Amacı Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarını belirlemekÇoktan seçmeli maddelerle birlikte açık uçlu maddeleri denemekÖğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini ortaya koymakÖğrencilere puanların anlamının olduğu bir geribildirim vermek

ABİDE Soru Kitapçığı

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 •   Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA
 •   (0312) 497 40 00
 •   (0312) 497 40 39

Proje Hakkında

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.


Devamı