ABİDE ANKETLER

ABİDE projesinde beceri ölçmeye yönelik testlerin yanı sıra öğrenci, öğretmen ve okul anketleri de yer almaktadır. ABİDE’de anketler yoluyla öğrenci başarısı üzerinde etkisi olan diğer değişkenlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.


4. SINIF ANKETLERİ

Öğrenci Anketi


Bu ankette öğrencinin aile yapısı ile ev, okul ve sınıf ortamı, öğretmen tutumları ve öğrenme sürecini belirlemeye yönelik maddeler yer almaktadır.


Öğretmen Anketi


Bu ankette öğretmenin mesleki özellikleri, okul ve sınıf ortamı, sınıf yönetimi ve veli ilişkilerine yönelik maddeler yer almaktadır.


Okul Anketi


Bu ankette okul yöneticisinin mesleki özellikleri, okul ortamı, yönetici-öğretmen-veli ilişkilerine yönelik maddeler yer almaktadır.


İl Koordinatörü Ekranı


 
  •   Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA
  •   (0312) 497 40 00
  •   (0312) 497 40 39

Proje Hakkında

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.


Devamı