Slide1 background

ABİDE 2018 DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAY RAPORU

ABİDE’nin gelecek uygulamalarına yönelik olarak geliştirilecek olan başarı testlerinin dayanağını oluşturacak değerlendirme ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla, üç alanda (fen bilimleri, Türkçe ve matematik) değerlendirme çerçevesinin hazırlanmasına yönelik olarak 10-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Başkent Öğretmenevinde “ABİDE 2018 Değerlendirme Çerçevesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

“Açık Uçlu Soru Hazırlama Kursu 1” Raporu

24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Erzurum Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen ve 80 katılımcının yer aldığı kursta katılımcılara ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) uygulaması ve soru yazma üzerine eğitimler verilmiş, daha sonra uygulamalı olarak soru yazma çalışmaları yürütülmüştür.

25-29 Eylül 2017 e-ABİDE Soru Hazırlama ve Değerlendirme Çalıştayı

25-29 Eylül 2017 tarihlerinde önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan e-ABİDE uygulaması için 62 katılımcının yer aldığı soru hazırlama ve değerlendirme çalıştayı düzenlenmiştir.


ABİDE ile Açık Uçlu Sorular

Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Yorum Yapma

     Bilindiği üzere eğitim sistemimizde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin cevapları kendilerinin oluşturmasına olanak vermez. Bu tür sorularda seçenekler vardır ve öğrencilerden seçenekler arasında tercih yapmaları beklenir. Bu nedenle bu tür sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey zihinsel özelliklerinin ölçülmesi zordur. Öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmek için açık uçlu soruların kullanımı daha uygundur. Çünkü açık uçlu sorular öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı vermektedir.

     ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sisteminin kurulması planlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen pilot ve esas uygulamalarda, açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.


 

ABİDE Değerlendirme Yazılımı

Platformdan Bağımsız Tasarım

Web tabanlı uygulamaların birçok alanda yaygınlaşması ile birlikte bu uygulamaların görüntüleneceği internet tarayıcısı programların sayısı da oldukça artmıştır. Her ne kadar benzer özellikler barındırsalar da bu programların desteklediği teknolojiler farklılık gösterebilmekte, dolayısıyla hazırlanacak yazılımların görüntülenmesinde farklı sonuçlar alınabilmektedir. Geliştirdiğimiz yazılımın, kullanımı en yaygın olan internet tarayıcısı programlarda test edilerek sorunsuz bir görünüm ve kararlılıkta çalışması sağlanmıştır.
 • Masaüstü Bilgisayar
 • Dizüstü Bilgisayar
 • Tablet Bilgisayar
 • Akıllı Telefonlar

Kendi Özkaynaklarımızla Geliştirilen Yazılım

İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere Özgün Olarak bünyemizdeki personel tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yazılımımız aşağıdaki ilkelere bağlı kalınarak geliştirilmiştir;
 • Güvenlik
 • Modüler Yapı
 • Okunabilir Kod Yapısı
 • Katmanlı Mimari
 • Risk Analizi

Kullanıcı Dostu Tasarım

Kullanıcılar iyi tasarlanmış ve kolay kullanabildikleri sistemlere karşı pozitif bir tutum sergilemekte ve daha fazla güvenmektedir. Bu amaçla yazılımımızın tasarım ve geliştirme aşamaları aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirilmiştir;
 • Kullanım ve Öğrenim Kolaylığı
 • Kullanıcıların Bilişsel Özellikleri İle Uyumluluk
 • Verimlilik
 • İşlevsellik
 • Etkinlik
 • Memnuniyet

ABİDE Projesinin Amacı Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere ne ölçüde sahip olduklarını belirlemekÖğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal özellikleri, aile ve okul özelliklerini ortaya koymakÖğrencilerin puanlarının karşılık geldiği yeterlik düzeylerinin olduğu ve puanların anlam kazandığı bir değerlendirme sistemi kurmakYeterlik düzeylerinin belirlenmesinden sonra periyodik olarak uygulanacak bu çalışma ile süreç içerisinde öğrencilerin gelişim ve değişimlerini, bu gelişim ve değişimlerin eğitim sistemindeki yansımalarını ortaya koyabilmektir

ABİDE Soru Kitapçığı

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 •   Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA
 •   (0312) 497 40 00
 •   (0312) 497 40 39

Proje Hakkında

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.


Devamı